Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Polityka prywatności, wraz z Regulaminem Sklepu Internetowego Elektrobramet, określa zasady ochrony informacji poufnych, w szczególności danych osobowych dotyczących Klientów oraz innych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych przez firmę Elektrobramet w ramach Sklepu Internetowego.

2. Świadcząc usługi w postaci Sklepu Internetowego, Elektrobramet dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych do firmy Elektrobramet, dotyczących Klientów oraz innych osób fizycznych. Informacje te w tym dane osobowe są należycie zabezpieczane poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Przetwarzając dane osobowe firma Elektrobramet zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem bądź pozyskaniem w inny sposób przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Z uwagi na dobrowolny charakter podania danych osobowych, Klient, którego dane osobowe dotyczą w każdym momencie może zwrócić się do firmy Elektrobramet o usunięcie podanych wcześniej danych osobowych z bazy Sklepu Internetowego. Stosowne oświadczenie należy przesłać drogą mailową na adres sklep@elektrobramet.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia. Niezbędne są one przy:

- rejestracji nowego użytkownika,

- założeniu konta,

- logowaniu do sklepu,

- składaniu zamówienia.

Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w Sklepie Internetowym Elektrobramet zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych wraz ze zmianami oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wraz ze zmianami.